מסכי מערכת וסרטונים

הוספת מטופל למערכת

הוספת מטופל בקלות לרשימת המטופלים

שליחת שאלון למטופל

ניתן לשלוח שאלון למטופל והתשובות יכנסו ישירות לתיק המטופל

הפקת חשבונית וגבית תשלום בקלות

הפקת חשבונית במהירות ויעילות דרך המערכת

יומן פגישות מתקדם

שיבוץ חדרים, שיבוץ מטפלים, שליחת תזכורות ואישורי הגעה

תיעוד סיכום רפואי בשדה חכם

שדה חכם מכיל ערכים שהוגדרו מראש ומאפשר להשלים טקסט בעת הקלדה