צפייה במסכים עיקריים במערכת טיפולוג

נא ללחוץ על התמונה על מנת להגדילה.

מסך כניסה למטפלים פרטיים

מסך הכניסה למערכת

מסך כניסה לארגוני מטפלים

מסך הכניסה עבור מנהלי מערכת

רשימת כרטיסי מטופלים

תצוגה טבלאית נוחה לסינון, מיון ושליטה

התאמה לכל טלפון/טאבלט/מחשב

דוגמא למסך הבית במסמארטפון

טופס הוספת מטופל

רמת הפירוט בטופס ניתנת לשינוי

טופס הוספת טיפול (פגישה)

אפשרות לתיעוד “חופשי” או בהתאם לתבנית

כרטיס מטופל

כרטיס מטופל מורכב מטאבים המכילים מידע מגוון אודות המטופל

ניהול יומן טיפולים

עבור ארגונים מאפשרת התוכנה תצוגת מטפלים/חדרים מרובה.

מבחר דוחות מתקדמים

בתצוגה זו מוצג דוח פירוט טיפולים לפי מטופל

מבחר גרפים לתצוגה כמותית

בתצוגה זו מוצג גרף ריכוז טיפולים לפי חודשים

דוגמא למשוב מנחה – מטפל

מיועד לארגונים מרובי מטפלים בלבד

התאמה לכל מכשיר

דוגמא לתצוגת לוח שנה בטלפון סלולרי