ניהול עובדים והרשאות

ניהול עובדים והרשאות

טיפולוג מאפשרת להוסיף, לערוך ולנהל את עובדי הארגון ולהעניק הרשאות מערכת שונות לתיעוד ולצפייה ביומנים ומטופלים לפי הרשאת משתמש – מטפל.ת/ מדריכ.ה/ מנהל.ת אדמיניסטרטיבית

 מאפייני המודול:

  • הרשאות צפייה/ הסתרה של מידע רפואי, מידע פיננסי ויומני פגישות לפי הרשאת משתמש – מטפל.ת/ מדריכ.ה/ מנהל.ת אדמיניסטרטיבית
  • תיעוד מפגש בשם עובד אחר – מיועד להרשאות גבוהות בלבד
  • יצירת משימות למשתמשים אחרים
  • ניהול קבצים לעובד –  ניתן להעלות ולנהל קבצים עבור כל עובד בנפרד 
  • ניהול תשלומים למטפל – קביעת מחירון קבוע לכל מטפל בנפרד ומתן מעקב אחר חובות אלו על ידי דו"ח מותאם
  • ריבוי מטפלים לאותו מטופל – גישה מלאה/ צפייה בלבד בתיעודי מפגש עם מטופל בהתאם להרשאה
  • הגדרות ועריכת תפקיד של עובדי הארגון השונים