מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

1. כללי

מדיניות פרטיות זו נועדה בכדי להסביר לך מה המידע העשוי להיאסף במהלך גלישה באתר "טיפולוג" ("האתר"), ומה השימושים שאנו עשויים לעשות בו. 

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, וכל האמור בה בלשון זכר, גם בלשון נקבה במשתמע. 

 

2. המידע שאנו עשויים לאסוף במהלך גלישה באתר

מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס לגלישה 'רגילה' באתר ואינו מתייחס למידע המוזן על ידי משתמשים במערכת הניהול "טיפולוג" ("מערכת הניהול"). אנו לא נאסוף מידע המוזן למערכת הניהול ולא נעשה בו כל שימוש.

המידע שאליו מתייחסת מדיניות פרטיות זו נחלק לשני סוגים: "מידע אישי" שהינו מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אותך כיחיד, ומידע שאינו מאפשר לזהות אותך כיחיד, שהינו מידע שאינו "מזהה" או שאינו "אישי".

ככלל, ניתן לגלוש באתר מבלי לספק לנו "מידע אישי" כלשהו. ה"מידע האישי" שאנו עשויים לאסוף במהלך גלישה באתר הוא מידע שתמסור לנו (כגון שמך וכתובת המייל שלך) במקרה שתפנה אלינו באמצעות האתר. 

מלבד מידע שתמסור לנו במהלך פניה אלינו כאמור, אנו עשויים לאסוף מידע אנליטי סטטיסטי ואנונימי, שאינו "מזהה" ואינו "אישי", על אופן השימוש בשירות שלנו (כגון, דפים שבהם ביקרת, קישורים שעליהם לחצת ועוד), מידע על אופן ההתחברות לאתר (כגון, מיקום גיאוגרפי, כתובת IP, סוג הדפדפן, העדפת שפה, דפי נחיתה ועוד), מידע על סוג מכשיר הקצה, וכדומה.  אנו עשויים לאסוף מידע טכני כאמור בעצמנו או באמצעות שירותים שותפים של צדדים שלישים (כגון Google Analytics) או באמצעות אמצעי ניטור (ראה עוד בסעיף 6 להלן).

 

3. השימושים במידע שאנו עשויים לאסוף במהלך גלישה באתר

ה"מידע אישי" שתמסור לנו במהלך גלישה באתר (קרי, במסגרת פנייה אלינו באמצעות האתר), ישמש אך ורק בכדי לתת מענה לפנייה שלך, ולא יימסר על ידינו לכל צד שלישי. 

מידע אנליטי וסטטיסטי אנונימי שאנו עשויים לאסוף במהלך שימוש באתר עשוי לשמש למטרות הבאות: ניהול האתר והעסק שלנו; התאמה האישית של האתר עבורך; משלוח מענה אליך במקרה שתפנה אלינו באמצעות האתר; שמירה על בטחון האתר ומניעת הונאה; וניטור פעולת האתר.

 

4. התחברות לשירותים של צדדים שלישים מתוך מערכת הניהול 

האמור בסעיף זה מתייחס למקרים שבהם תתאפשר התחברות מתוך מערכת הניהול לשירותים של צדדים שלישים באמצעות חשבונות ושירותי אימות משולבים של צד שלישי (כגון Google OAuth). לדוגמה, התחברות מתוך מערכת הניהול באמצעות חשבון Gmail ליומן Google Calendar).

במהלך התחברות לשירותים של צדדים שלישים עשוי להימסר לנו "מידע אישי" הכולל את השם, כתובת המייל, העדפת השפה ותמונת הפרופיל שלך. אנו לא נעשה כל שימוש במידע כאמור שיימסר לנו כאמור ולא נמסור אותו לכל צד שלישי.

 

5. הגבלת החשיפה של צדדים שלישים למידע

אנו נגביל את החשיפה לכל סוגי המידע שעשויים להיאסף על ידינו או להימסר על ידינו אך ורק לאותם עובדים, מנהלים, נותני שירותים וקבלנים, וזאת במידה מוגבלת וסבירה ואך ורק ככל שהדבר דרוש לצורך תחזוקה של האתר, ניטור פעולת האתר, שמירה על בטחון האתר, מניעת הונאה ושאר המטרות האחרות המצוינות במדיניות זו. 

יצוין כי בהתאם לחוק מידע עשוי להידרש מכל גורם על פי צו או הוראה של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת אחרת,  על פי הוראות דין או על מנת לבסס, להפעיל, או להגנה על זכויות משפטיות. 

 

6. השימוש בקבצי עוגיות ואמצעי ניטור אחרים

על מנת לספק חוויה איכותית למשתמשים שלנו, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות האוספות באופן אוטומטי מידע טכני מסוים מהדפדפן או המכשיר שלך כשאתה משתמש באתר או מתקשר אתנו בדרך אחרת.

מידע זה נאסף בדרך כלל באמצעות אמצעי ניטור, כגון עוגיות (cookies) ומשואות רשת (web beacons). 

הסכמה לשימוש שלנו בעוגיות ואמצעי ניטור אחרים בהתאם לתנאים של מדיניות זו במהלך הביקור הראשון שלך באתר, מהווה הסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בכל ביקור נוסף באתר והתחברות נוספת לתוכנה.

אנו עשויים להשתמש באמצעי ניטור כדי להציג טוב יותר את אתר האינטרנט שלנו, כדי לחסוך לך זמן, לספק תמיכה טכנית טובה יותר, למטרות קידום מכירות, ולנטר את השימוש באתר. 

מרבית הדפדפנים מוגדרים בתחילה לקבל קבצי Cookie, אך באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בכדי למחוק עוגיות שנאספו, להשבית שליחה של קבצי עוגיות או לקבל ממך אישור בכל פעם שקובץ cookie נשלח. עם זאת, במקרה שתבצע פעולות אלו ייתכן שתכונות ושירותים מסוימים לא יתפקדו כראוי. בחלק העזרה בדפדפן שלך תוכל לקבל מידע נוסף על מחיקה של קבצי ניטור מסוגים שונים ושינוי הגדרות הדפדפן ביחס לאמצעים אלו.

 

7. הגישה שלנו לאבטחת מידע

אנו רואים חשיבות רבה באבטחת מידע אישי. 

בכדי להגן על פרטיות המשתמשים, אנו נוקטים צעדים סבירים כדי לאמת את זהותך לפני שאנו מעניקים לך גישה לחשבון שלך באמצעות האתר. לדוגמה, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע אישי מסוים וליצור סיסמה בכדי לאשר את זהותך ולאפשר לך לגשת לחלקים מסוימים באתר או במערכת. עליך לשמור פרטים אלו בסוד, ליצור סיסמה חזקה ולהחליף אותה בתדירות מתאימה בכדי להבטיח את אבטחת חשבונך.

בכדי להגן על המידע האישי, אנו עושים מאמצים מסחריים סבירים, לרבות שימוש באמצעי הגנה פיזיים, ניהוליים וטכנולוגיים מקובלים. יחד עם זאת, בעצם השימוש באתר אתה מאשר כי ידוע לך שאין אמצעי הגנה מושלמים ושאין כל ערובה לכך שלא ניתן יהיה לגשת למידע כזה, לחשוף אותו, לשנות אותו וכדומה, למרות אותם אמצעי הגנה. 

 

8. משתמשים בינלאומיים

האתר והמערכת מיועדים לשימוש של אזרחים ותושבים של מדינת ישראל בלבד וכפוף לדין הישראלי בלבד. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי האתר והמערכת מופעלים ומנוהלים בשרתים הממוקמים במדינת ישראל. אם תבחר להשתמש באתר או במערכת שלנו מהאיחוד האירופי או מאזורים אחרים בעולם שלהם חוקים שונים מאלו שבמדינת ישראל, בעצם השימוש בהם אתה מאשר את הסכמתך המפורשת לכך שבעלת האתר תעביר את המידע שלך לשרת הממוקם בתחום הגיאוגרפי של מדינת ישראל למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. 

עוד מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לתושבים באיחוד האירופי או באזורים אחרים בעולם עשויות להיות זכויות מסוימות ביחס למידע אישי שייאסף על ידינו: זכות לגישה למידע האישי ולקבלתו בפורמט מקובל נפוץ לצורך ניוד; זכות לתיקון מידע אישי במהירות סבירה במקרה שהוא אינו מדויק או שאינו שלם; זכות למחיקה של מידע אישי בנסיבות מסוימות, כגון בנסיבות שבהן המידע האישי אינו נחוץ ביחס למטרות שלשמן הוא נאסף או מעובד; זכות להגבלת העיבוד המבוצע במידע האישי בנסיבות מסוימות, כגון בנסיבות שבהן הנך חולק על דיוק המידע למשך תקופה שתאפשר לנו לאמת את דיוקו; וזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך מסיבות הנוגעות למצבך הספציפי וזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר, ככל שעיבוד כאמור קשור לשיווק ישיר כזה.

אם תהיה זקוק לעזרה בנוגע למימוש אחת או יותר מהזכויות שלך, אנא צור איתנו קשר באמצעות האתר או באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת בהמשך מדיניות פרטיות זו ואנו נשקול את פנייתך בהתאם לדין החל. יצוין כי במקרים מסוימים היכולת שלנו לפעול עבורך עשויה להיות תלויה בחובות שלנו לעבד מידע אישי מסיבות אבטחה, בטיחות, מניעת הונאה, עמידה בדרישות התקנות או החוקיות, או מכיוון שעיבוד הכרחי למסירת שירותים שביקשת. במקרים כאלו, אנו נודיע לך על כך בתגובה לפנייתך.

 

9. קישורים לאתרים ושירותים אחרים

האמור בסעיף זה מתייחס למקרים שבהם תתאפשר גישה לאתר או לשירות של צד שלישי באמצעות האתר או באמצעות מערכת הניהול טיפולוג, לדוגמה, קישורים המפנים לאתרים אחרים או התחברות לשירותי. 

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ושירותים המופעלים על ידי צדדים שלישים. השימוש באתרים ושירותים של צדדים שלישים כפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש שלהם, ועל כן עליך לעיין בהם לפני השימוש בהם.

 

10. שינויים במדיניות פרטיות זו

בעלת האתר רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. בעלת האתר תודיע למשתמשים על כל שינוי במדיניות הפרטיות שלה על ידי פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת עם תאריך עדכון מעודכן באתר. אם בעלת האתר תשנה מדיניות פרטיות זו באופן מהותי, בעלת האתר תעשה כמיטב יכולתה להודיע לך על השינויים על ידי פרסום הודעה באתר. המשך השימוש באתר לאחר המועד הקובע של עדכון כזה יהווה הסכמה מצדך למדיניות המתוקנת.

 

11. יצירת קשר עם בעלת האתר

בכל שאלה או הערה ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר בקישור הבא: יצירת קשר